تقسیم بندی انواع بیرینگ ها :

انواع بیرینگ ها‌ی غلطشی با توجه به طراحی و موارد کاربرد دسته بندی شده اند مشخصه اصلی تمایز بین بیرینگ های شعاعی از بیرینگ های محوری راستای اعمال بار اصلی به آنها میباشد و همچنین شکل اجزای غلتنده نشانه اصلی تمایز بین بلبرینگ ها و رولبرینگ ها میباشد.
مشخصه مهم دیگر جهات مهار کردن حرکت شفت میباشد. مثلا آیا بیرینگ امکان جابه جایی محوری به شفت میدهد؟ یا آیا بیرینگ اجازه حرکت زاویه ایی می دهد تا بتواند خود را با انحراف شفت به هنگام دوران رینگها تطبیق دهد؟
پاسخ به این سوال مشخص میکند که بیرینگ از چه نوع بلبرینگ یا رولبرینگ است.


معرفی انواع کدهای بلبرینگ و رولبیرینگ

بلبرینگ شیار عمیق(Deep Groove Ball bring)

 • ۶۰۰۰
 • ۶۲۰۰
 • ۶۳۰۰
 • ۶۴۰۰
 • ۶۸۰۰
 • ۶۹۰۰
 • ۱۶۰۰۰

تماس زاویه ای(Angular Contact Bearing)

 • ۷۰۰۰
 • ۷۲۰۰
 • ۷۳۰۰

خودتنظیم(Self Aligning Ball Breaing)

 • ۱۲۰۰
 • ۱۳۰۰
 • ۲۲۰۰
 • ۲۳۰۰

رولر استوانه ای(Cylindrical Roll Brearing)

 • NU
 • NUP
 • NNU
 • NJ
 • NF
 • NN

رولبرینگ کروی(Spherical Roller Breang)

 • ۲۲۲۰۰
 • ۲۲۳۰۰
 • ۲۱۰۰۰
 • ۲۳۰۰۰
 • ۲۴۰۰۰

رولرهای مخروطی(Tapered Roller Breang)

 • ۳۱۰۰۰
 • ۳۲۰۰۰
 • ۳۳۰۰۰

بلبرینگ های کف گرد(Thrust Ball Breang)

 • ۲۹۰۰۰
 • ۵۱۰۰۰
 • ۵۲۰۰۰
 • ۵۳۰۰۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *